Menu

Over-extrusion

Over-extrusion to w luźnym tlumaczeniu z Języka angielskiego, „nadmierne” wytłaczanie.

W przeciwieństwie do under-extrusion, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie ilość wytłaczanego filamentu przez dyszę drukarki jest zbyt duża. Powoduje to, że wymiary wydruku zaczynają znacznie odbiegać od zadanych wartości, pojawiają się nitki oraz nadlewki materiału, a jakość całego wydruku drastycznie spada.

Poprzednia definicja Under-extrusion
Następna definicja T-nut

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie zen3d w obrębie domeny: www.zen3d.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

facebook linkedin twitter search-icon